јун 3, 2016

Hadži Ruvimova 59 – 61

  • Ul. Hadži Ruvimova br.59, 2005.godine- zgrada sa 28 stanova, 3 poslovna prostora i 2 garaže
  • Ul.Hadži Ruvimova br.61,2005.godine- zgrada sa 39 stanova, 3 poslovna prostora

Оставите одговор